TUYỂN DỤNG

CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ.

Phú Hoàng Land tự hào là một doanh nghiệp có môi trường làm việc chuyên nghiệp. Chúng tôi luôn nỗ lực tạo dựng nền tảng kiến thức nghề nghiệp, kĩ năng công việc tốt nhất để giúp nhân viên ổn định sự nghiệp vững chắc. Đặc biệt, Phú Hoàng Land mang đến những chính sách đãi ngộ tốt nhất cho nhân viên: lương – thưởng – phúc lợi – cơ hội.

LƯƠNG VÀ PHÚC LỢI

Thu nhập cạnh tranh tương xứng theo năng lực làm việc
Lương cơ bản theo cấp bậc Công ty qui định
Thưởng theo kết quả kinh doanh của Công ty, thưởng đột xuất cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, thưởng doanh thu hàng tháng, quí, năm và theo từng dự án của công ty.
Các loại phụ cấp khác theo yêu cầu và tính chất công việc.

CHÍNH SÁCH PHÚC LỢI

Chính sách nghỉ mát
Chính sách khen thưởng
Chính sách chăm sóc sức khỏe
Chính sách phúc lợi khác

ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN

Đào tạo hội nhập (gồm các thông tin về công ty, quy chế tổ chức, hoạt động của Công ty, chế độ của người lao động…)
Đào tạo nghiệp vụ chuyên môn theo chuyên ngành tuyển dụng
Hằng năm Công ty sẽ đào tạo nghiệp vụ để nâng cao trình độ cho cán bộ công nhân viên bằng cách tổ chức lớp huấn luyện tại Công ty hoặc đăng ký cho nhân viên tham dự các khoá huấn luyện ngắn hạn/ dài hạn tại các tổ chức bên ngoài
Trong trường hợp cần thiết, Công ty sẽ tổ chức những khoá huấn luyện ngoài kế hoạch đào tạo nghiệp vụ hằng năm cho nhân viên.